Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Polityka Prywatności zawiera w swojej treści zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu Wizyty.pl Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Serwisu i prywatność Użytkowników Serwisu. Wszelkie dane osobowe Użytkowników są poufne. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Użytkowników Usługodawcy jest dobrowolne. Usługodawca nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotom trzecim, chyba że Użytkownicy wyrażą na to zgodę. Dane Użytkowników Serwisu Usługodawca może udostępnić podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu oraz dokonania zmian udostępnionych przez siebie danych osobowych. Użytkownicy Serwisu mogą również żądać usunięcia danych.

Cel poltyki prywatności:

Nadrzędnym celem Usługodawcy jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu odpowiedniej ochrony danych osobowych i prywatności odpowiadającej standardom, które zostały określone w obowiązujących przepisach prawnych, wśród których wymienić należy przede wszystkim w ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wizyty.pl portal umawiania Wizyt

Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez jest zgoda Użytkownika Serwisu Wizyty.pl, którą wyraża on w chwili przekazywania swoich danych osobowych. Podczas przekazywania danych osobowych Użytkownik Serwisu określa zakres wykorzystywania tych danych oraz cel ich przetwarzania zgodnie z treścią Regulaminu oraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownicy serwisu mogą udostępniać dane osobowe w celu realizacji oferowanych przez Serwis usług. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane za zgodą Użytkownika Serwisu. Podanie tych danych umożliwia realizację usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają Usługodawcy prowadzić Serwis i aplikację. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Dane udostępniane są poprzez wypełnienie formularza kontaktowego oraz zarejestrowanie się, tj. założenie profilu w Serwisie.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu. Dane te mogą być udostępniane na żądanie organów ścigania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sposób zabezpieczania przesyłanych informacji

Nad zabezpieczeniem naszego serwisu pracują specjaliści dbając o bezpieczeństwo każdego Użytkownika.

Zmiany naszej polityki prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej Wizyty.pl

Inspektor Ochrony Danych

Serwis Wizyty.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
drogą e-mail: iod@wizyty.pl,
pisemnie na adres Wizyty.pl, ul. Brzozowa 18/6, 31-050 Kraków

Informacje

Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem www.wizyty.pl, prowadzony jest przez Wizyty.pl, ul. Brzozowa 18/6, 31-050 Kraków zwanym dalej Usługodawcą.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod adresem email: info@wizyty.pl

Wykorzystanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu zapewnienia Użytkownikom usług dostępnych za pośrednictwem serwisu Wizyty.pl

Wprowadzanie zmian do polityki prywatności

Użytkownik, który chciałaby wprowadzić zmiany w danych osobowych może to zrobić wysyłając stosowne pismo za pośrednictwem operatora pocztowego lub wysyłając prośbę na adres e-mail info@wizyty.pl

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej serwisu Wizyty.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, wśród których znajduje się w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane przez Użytkownika Serwisu treści. itp. Dane gromadzone są do celów statystycznych, profilowania Użytkowników oraz ze względu na bezpieczeństwo Serwisu oraz jego Użytkowników Serwisu.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa‚ z której korzysta Użytkownik Serwisu‚ może przechowywać na jego dysku komputera, a także innego urządzenia elektronicznego pliki tekstowe "cookies" (ang. ciasteczka). Pozwalają one witrynie internetowej na rozpoznawanie stałych Użytkowników. Pliki te nie wpływają na uszkodzenie Państwa komputerów czy plików. Serwis wykorzystuje pliki cookies‚ aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do Państwa potrzeb. Dane te nie zawierają żadnych danych osobowych.

Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies

Ciasteczka (Cookies)

Cookies wykorzystywane są na Stronie Usługodawcy za zgodą Użytkownika Serwisu. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika Serwisu poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Użytkownik Serwisu może cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywane w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik Serwisu może ponadto w każdym czasie zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia oraz trwale usunąć pliki, które zostały już. Może to jednak wpłynąć negatywnie na możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.